Regulamin

Regulamin sklepu internetowego htpps://Nadpotliwoscdloni.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www oraz Sklep internetowy Nadpotliwoscdloni.pl, działający pod adresem https://nadpotliwoscdloni.pl, prowadzony przez FOX MEDIA GROUP, z siedzibą przy ul. Sarbinowskiej 32/12, 54-320 Wrocław, działający pod nr NIP:5751746253, REGON:146287988.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów
  w Sklepie internetowym Nadpotliwoscdloni.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczna niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o swiadczeniu usluyg droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.)
 4. Regulamin sakierowany jets do wszytskich Klientów Serwisu Nadpotlikwoscdloni.pl
  Wszyscy zobowiązani są do zapoznania się i akceptacją Regulaminu przed dokonaniem zakupu. 
 5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w dowolnym czasie, klikając z zakładce Kontakt w link “Regulamin”.
 6. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie www oraz Sklepie na https://nadpotliwosclłoni.pl, odnoszące się do produktu (łącznie
  z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. D.U z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. D.U z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
  Klient wysyłając Zamówienie/a składa ofertę kupna wskazanego Towaru, za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. Definicje

         Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów 
         Konsument
– osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio
        z jej działalnością gospodarczą.
         Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 13 lat, która korzysta
        z Usług świadczonych przez Serwis www oraz Sklep.
         Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu,
        w szczególności poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, m.in sposobu dostawy
        i płatności.
         Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i                modyfikacji danych zamówienia, w tym ilości wybranych produktów.
         Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domena https://Nadpotliwoscdloni.pl, z pośrednictwem                którego Klient może dokonać zakupu od Sprzedawcy.
         Sprzedawca – FOX MEDIA GROUP z siedzibą przy ul. Sarbinowskiej 32/12, 54-320 Wrocław, działający pod nr NIP:5751746253,                    REGON:146287988, który prowadząc działalność zarobkową i informacyjną proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony                         internetowej.         
         Towar
– rzecz, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem a Klientem, którego warunki sprzedaży określa strona                            zamówienia.
         Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle poprzez              stronę zamówienia.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się regulaminem i jego akceptacja.
  Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienie od Klientów realizowana za pomocą wysłanego formularza strony zamówień, dokonywanego za pośrednictwem Strony Nadpotliwoscdloni.pl lub e-mailowo na adres: zakup@nadpotliwoscdloni.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie realizuje się poprzez dodanie do “Koszyka”, znajdującego się w opisie towaru, a następnie z poziomu “Koszyk”, wypełniania Formularza zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostanie informację o zamówieniu na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę ,maksymalnie do 3 dni roboczych, po jego zatwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 6. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu, tj. w dni robocze od 9-17.
  Zamówienia złożone w godzinach po 17, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
 8. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest e-mail: zakup@nadpotliwoscdloni.pl oraz kontakt@nadpotliwoscdloni.pl
 9. Podana w zamówieniu kwota jest kwotą wartości towaru wraz z kosztami dostawy, którą Klient zobowiązany jest zapłacić. Serwis prowadzi legalną działalność gospodarczą i suma ta zawiera już ona należny podatek.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Realizacja płatności

           W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące formy płatności:

           a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
           b) przelewem online
           c) przedpłata na konto bankowe
           d) płatność BLIK
           e) szybki przelew (PayU, Przelewy24, PayPal)
           f) karta kredytowa/debetowa

5. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, w zakresie ustalonym w art. 556 ustawy Kodeksu Cywilnego, z dnia 23 kwietnia 1964 t. (tj. D.U z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
  a) Towar nie nadaje się do celu, o którym zapewniał Sprzedawca.
  b) Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na rzecz wolną od wad.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje powinny być wysłane na adres e-mail, wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane osoby składającej zamówienie (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie adres e-mail)
  b) wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do niej ustosunkować w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 8. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na nowy lub usunąć wadę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawa art. 38 ustawy o prawach  konsumentów, Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie, który – ze względów higienicznych – został przez Niego już używany.
  Klient kupując produkt w Sklepie ma świadomość, że kupuje rzecz, która należy do towaru osobistego użytku i po jego używaniu nie wymaga wymianie czy zwrotowi.
  Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do umowy nie przysługuje po prostu Konsumentowi, w umowie której przedmiotem jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich klientów  na stronie internetowej https://nadpotliwoscdloni.pl/regulamin


  Wrocław, dnia 16.04.2021 r.