Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Fox Media Group z siedzibą we Wrocławiu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach dostawy hostingu.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności strony, czyli „Użytkownik” zostanie zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Na stronie Nadpotliwoscdloni.pl używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych oraz na specjalnie dedykowanych landing page są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania jak i do realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Każda osoba, której dane zostaną nam przesłane, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@nadpotliwoscdloni.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Nadpotliwoscdloni.pl, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
1. Witryna https://nadpotliwoscdloni.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera Twojej przeglądarki. Kiedy ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego wizytujesz stronę. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych
witryn.
Dodatkowe dane osobowe, jak np. numer telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których wyraziłeś na to zgodę, wypełniając odpowiedni formularz.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji i informacji przesyłanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu. Dzięki temu zapewniamy Ci jeszcze bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Zbieranie informacji o odwiedzinach na naszej stronie dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika w obrębie witryny. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzystasz, dopasowanej do Twoich potrzeb. Zapamiętując preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie reklam skierowanych do Ciebie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu ich optymalizacji.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) tzw. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) tzw. „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) tzw. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w obszarze rozmiaru czcionki,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

4. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.